Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία τιμά τη μνήμη των 630 επισκόπων, οι οποίοι πήραν μέρος στη Δ’ Οικουμενική Σύνοδο (8 Οκτωβρίου1 Νοεμβρίου 451), με αντικείμενο την καταδίκη του Μονοφυσιτισμού. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την Κυριακή, μεταξύ της 13ης και της 19ης Ιουλίου (16 Ιουλίου 2023).

Η Δ’ Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Μαρκιανό και τη σύζυγό του Πουλχερία στη Χαλκηδόνα της Βιθυνίας (σημερινό Καντίκιοϊ Κωνσταντινούπολης) με κύριο έργο την καταδίκη των αιρετικών δοξασιών του αρχιμανδρίτη Ευτυχή (375-454), ο οποίος υποστήριζε τη μία φύση του Χριστού (τη θεία έναντι της ανθρώπινης). Ο Ευτυχής θεωρούσε ότι η θεία φύση του Χριστού απορρόφησε την ανθρώπινη και την εξαφάνισε.

Η σύνοδος συνέταξε τον περίφημο δογματικό όρο της Χαλκηδόνας, με το οποίο δέχθηκε τις δύο φύσεις του Χριστού (θεία και ανθρώπινη) «ηνωμένας ασυγχύτως και αδιαιρέτως εν των ενί προσώπω ή τη μία υποστάσει του Θεού Λόγου».

Οι οπαδοί του Ευτυχή δεν δέχθηκαν το «δόγμα της Χαλκηδόνας» και αργότερα αποσχίστηκαν από το σώμα της Ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας, συγκροτώντας τις αντιχαλκηδόνειες εκκλησίες, πρώτα την Αρμενική Κοπτική, από την οποία προήλθαν η Αιθιοπική και η Συροϊακωβιτική.

Με άλλες αποφάσεις της, η Δ’ Οικουμενική Σύνοδος επαναβεβαίωσε την καταδίκη του Νεστοριανισμού (αιρετική δοξασία, σύμφωνα με την οποία ο Χριστός είχε δυο πρόσωπα – ανθρώπινο και θείο – και όχι ένα και ενιαίο πρόσωπο), ανύψωσε την εκκλησία των Ιεροσολύμων σε Πατριαρχείο (πέμπτο τη τάξει), απένειμε στον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως ίσα πρεσβεία τιμής και προνόμια με αυτά του Πάπα της Ρώμης και συνέταξε 30 ιερούς κανόνες.

Πηγή Άθρου

Share.